„Bezpieczeństwo na drodze” oraz „Rola i zadania Straży Miejskiej”

W dniach 05 i 19.10.2023r. w Przedszkolu Publicznym nr. 3 w Ołtarzewie funkcjonariuszka Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Bezpieczeństwo na drodze” oraz „Rola i Zadania Straży Miejskiej”. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego poruszania się w obrębie skrzyżowania, na którym znajdują się przejścia dla pieszych, utrwalili wiedzę dotyczącą poprawnego zachowania się na drodze jako jej uczestnicy.  Podczas spotkania dzieci dowiedziały się na czym polega praca w Straży Miejskiej oraz zapoznały się z wyposażeniem do służby strażnika miejskiego. Nauczyły się numerów alarmowych oraz w jakich sytuacjach mogą prosić o pomoc poszczególne służby. W zajęciach wzięło udział około 120 dzieci.