„Pierwsza pomoc przedmedyczna”


W dniach 11 i 17.10.2023 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Ćwiczenia praktyczne tj. sprawdzanie oddechu, pozycja „boczna bezpieczna”, resuscytacja, miały na celu przekonanie uczestników, iż wykonanie tych czynności nie jest trudne. W zajęciach wzięło udział około 50 dzieci.