PATROL SZKOLNY

Wśród głównych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Patrolu Szkolnego wyróżnia się:

 1. prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach i przedszkolach.
 2. kontrolowanie rejonów, gdzie znajdują się szkoły, a także miejsc gromadzenia się młodzieży,
 3. reagowanie na zdarzenia o charakterze chuligańskim, uszkodzenia mienia, kradzieże, handel substancjami uzależniającymi, wymuszenia i rozboje,
 4. reagowanie na zdarzenia związane ze sprzedażą nieletnim alkoholu lub tytoniu, podejmowanie działań prewencyjnych, polegających między innymi na kontroli placówek handlowych lub gastronomicznych, które sprzedają alkohol i papierosy w pobliżu szkół,
 5. czynności kontrolne oraz reagowanie w przypadku stwierdzenia uchylania się dzieci i młodzieży od obowiązku szkolnego,
 6. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych i pedagogami szkolnymi.

Najnowsze wiadomości z Patrolu Szkolnego:


 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

  W dniu 15.05.2023 r. w Przedszkolu Publicznym w Broniszach funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. (więcej…)

 • „Relacje z rówieśnikami, emocje i uczucia”.

  W dniach 9 – 10.05.2023 roku w Szkole Podstawowej w Duchnicach funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Relacje z rówieśnikami, emocje i uczucia”. (więcej…)

 • Zajęcia profilaktyczne

  W dniach 8 – 9.05.2023 r. w Szkole Podstawowej w Święcicach funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w klasach 0 – VIII . (więcej…)

 • „Przeciwdziałanie uzależnieniom”

  W dniu 20.04.2023 roku funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim na temat „Przeciwdziałanie uzależnieniom”. (więcej…)

 • „Cyberprzemoc”

  W dniach 18-19.04.2023 roku funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Duchnicach zajęcia profilaktyczne na temat „Cyberprzemoc”. (więcej…)

 • „Powiedz NIE obcemu”

  W dniach 28-29.03.2023 roku  w Szkole Podstawowej w Duchnicach funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Powiedz NIE obcemu”. (więcej…)

 • „Bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami”

  W dniach 21-22.03.2023 roku w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ołtarzewie  funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami”. (więcej…)

 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

  W dniach 14-15.03.2023 r. w Szkole Podstawowej w Duchnicach funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. (więcej…)

 • „Odpowiedzialność karna nieletnich”

  W dniach 2 – 9.03.2023 roku w Szkole Podstawowej w Duchnicach funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dla klas VII-VIII na temat „Odpowiedzialność karna nieletnich”. (więcej…)

 • „Agresja i sposoby reagowania”

  W dniach 2 – 9.03.2023 roku w Szkole Podstawowej w Duchnicach funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dla klas III-VI na temat „Agresja i sposoby reagowania”.  (więcej…)

 • „Rola i zadania Straży Miejskiej”

  W dniu 02.02.2023 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Rola i zadania Straży Miejskiej”. (więcej…)

 • Zajęcia profilaktyczne

  W dniu 27.01.2023 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne (więcej…)

 • „Powiedz NIE obcemu”

  W dniach 17.01, 18.01 oraz 24.01.2023 roku w Szkole Podstawowej w Duchnicach funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Powiedz NIE obcemu”. (więcej…)

 • „Bezpieczeństwo na drodze”

  W dniach 1.12 oraz 14.12.2022 roku funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Maz. na temat „Bezpieczeństwo na drodze”.  (więcej…)

 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

  W dniach 12-13.12.2022 r. w Szkole Podstawowej w Duchnicach funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. (więcej…)

 • „Rola i zadania Straży Miejskiej”

  W dniu 12.12.2022 r. w Przedszkolu „Edufrajda” w Kaputach funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Rola i zadania Straży Miejskiej”. (więcej…)

 • „Agresja i sposoby reagowania”

  W dniach 5.12, 7-8.12.2022 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Agresja i sposoby reagowania”.  (więcej…)

 • „Odpowiedzialność karna nieletnich”

  W dniu 2.12.2022 roku funkcjonariuszka Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim na temat „Odpowiedzialność karna nieletnich”. (więcej…)

 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

  W dniach 22, 25 i 30.11.2022 roku funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dla klas I -II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. (więcej…)

 • „Uczucia i emocje”

  W dniu 24.11.2022 roku funkcjonariuszka Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Przedszkolu Publicznym w Broniszach na temat „Uczucia i emocje”. (więcej…)