„Bezpieczeństwo na drodze”

W dniu 20.10.2023r. funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Duchnicach na temat „Bezpieczeństwo na drodze”.  Uczniowie poznali zasady bezpiecznego poruszania się w obrębie skrzyżowania, na którym znajdują się przejścia dla pieszych, utrwalili wiedzę dotyczącą poprawnego zachowania się na drodze jako jej uczestnicy. W zajęciach wzięło udział około 70 dzieci z grup „0”.