„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

W dniu 26.10.2023 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Ćwiczenia praktyczne tj. sprawdzanie oddechu, pozycja „boczna bezpieczna”, resuscytacja, miały na celu przekonanie uczestników, iż wykonanie tych czynności nie jest trudne. W zajęciach wzięło udział około 40 dzieci.