Zajęcia profilaktyczne

W dniu 10.06.2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim przeprowadzono cykl zajęć profilaktycznych z uczniami w kl. II – „Przemoc i agresja”, w kl. III – „Cyberprzemoc, przemoc w internecie” oraz w kl. IV – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.