Bezpieczne wakacje

W dniu 30.06.2021 roku w Publicznym Przedszkolu przy ul. Poznańskiej 135 patrol szkolny przeprowadził zajęcia profilaktyczne pt. „Bezpieczne wakacje w domu i na wyjeździe” oraz „Powiedz NIE obcemu”. Dzieci utrwaliły poznane już wcześniej zasady zachowania się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.