Wywrócony pojazd

Dnia 12.09.2018 funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolujący miejscowość Wolica, zauważyli ma łuku drogi wywrócony pojazd ciężarowy przewożący nieczystości ciekłe.Na miejscu zdarzenia przebywał także kierowca, który na skutek zdarzenia drogowego miał powierzchowne rany cięte głowy i rąk. Strażnicy udzielili pierwszej pomocy w postaci tamowania krwawiących miejsc, następnie przekazali poszkodowanego Załodze Ratownictwa Medycznego przybyłej na miejsce. Dalsze działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz kierowaniu ruchem drogowym. Na miejscu: PSP Błonie, OSP Święcice, WRD Błonie.