„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

W dniach 19 – 20.09.2018r.  Patrol Szkolny przeprowadził w Szkole Podstawowej w Duchnicach zajęcia profilaktyczne, na temat „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze jako uczestnik ruchu – pieszy, rowerzysta. Ponadto dzieci powtórzyły numery alarmowe do służb ratowniczych. W spotkaniu uczestniczyło 110 uczniów klas I oraz z grup „0”.