„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

W dniach 12-13.12.2022 r. w Szkole Podstawowej w Duchnicach funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, która nie oddycha. W czasie trwania spotkania dzieci nauczyły się algorytmu postępowania w takiej sytuacji oraz prawidłowego uciskania klatki piersiowej przeprowadzając resuscytację krążeniowo oddechową. W zajęciach wzięło udział 45 dzieci z grup „0”.