„Bezpieczeństwo na drodze”

W dniach 1.12 oraz 14.12.2022 roku funkcjonariuszka z Patrolu Szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Maz. na temat „Bezpieczeństwo na drodze”.  Uczniowie poznali zasady bezpiecznego poruszania się w obrębie skrzyżowania, na którym znajdują się przejścia dla pieszych, utrwalili wiedzę dotyczącą poprawnego zachowania się na drodze jako jej uczestnicy. W zajęciach wzięło udział 45 dzieci z grup „0”.