Akcja „STOP18”

W okresie od 16.02.2017 do 27.02.2017 Patrol Szkolny przeprowadził na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki akcję „STOP18”. Miała ona na celu weryfikację obowiązujących przepisów prawa w sklepach, gdzie sprzedawane są wyroby tytoniowe lub e-papierosy, tj. widoczna i czytelna informacja „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18” – art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o  ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wraz  z późniejszymi zmianami. Dodatkowo, właściciele bądź kierownicy sklepów otrzymali materiały informacyjne w postaci ulotek oraz naklejek informujących o zakazie sprzedawania wyrobów tytoniowych i e-papierosów osobom nieletnim.