ZIMA W MIEŚCIE – profilaktyka

W dniu 22.02.2017 funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Duchnicach w ramach akcji „Zima w mieście”. Uczniowie mieli za zadanie przebyć „Tor Wiedzy”, który był powtórzeniem wiadomości  zdobytych przez nich na spotkaniach ze strażnikami w tym roku szkolnym.  Tor sprawdzał wiedzę w zakresie: znajomości służb oraz numerów alarmowych, pozycji  gdy atakuje agresywne zwierzę („żółw” i „słup soli”), opisu i charakteryzacji znaków drogowych; prawidłowego przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej. W zajęciach wzięło udział 35 uczniów.