Zajęcia profilaktyczne

W dniach 8 – 9.05.2023 r. w Szkole Podstawowej w Święcicach funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w klasach 0 – VIII . Tematy zajęć dotyczyły pojęć określających bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w kontaktach z osobami obcymi, jak również w kontaktach ze zwierzętami, pierwsza pomoc przedmedyczna.