Zajęcia profilaktyczne

W dniach 06 – 07.10.2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim patrol szkolny przeprowadził zajęcia profilaktyczne z dziećmi z grup „O” na temat: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Powiedz NIE obcemu”, „Rola i zadania Straży Miejskiej” oraz „Bezpieczeństwo”. Przedszkolaki zadawały pytania, brały czynny udział w ćwiczeniach reanimacji poszkodowanego. Dzieci uczestniczyły również w dyskusji „kim jest osoba obca”.