Zajęcia profilaktyczne

W dniach 15.01. – 17.01.2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat „Agresja i sposoby reagowania” oraz „Odpowiedzialność nieletnich”. Celem spotkania było uświadomienie uczniom, że agresja jest przejawem demoralizacji oraz, że za każdy czyn musimy brać odpowiedzialność.  Ponadto przedstawiono sposoby reagowania na zachowania agresywne oraz sposoby rozwiązywania konfliktu. Uświadomiono słuchaczom konieczność postępowania według norm prawnych i moralnych oraz, że wykroczenia i przestępstwa zasługują na szczególne potępienie.  Zapoznano z podstawowymi przepisami prawnymi takimi jak ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeks wykroczeń oraz kodeks karny. W zajęciach wzięło udział łącznie 343 uczniów.