„Uzależnienia”

W dniu 27.02.2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat „Uzależnienia, narkotyki, dopalacze”.  W trakcie spotkania zapoznano młodzież z negatywnymi następstwami spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz przyjmowania narkotyków. Poinformowano o odpowiedzialności karnej nieletnich za wyżej wymienione postępowania. W zajęciach wzięło udział 145 uczniów.