„Przemoc i agresja”

W dniach 25-26.04.2019 funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ołtarzewie na temat „Przemoc i agresja”. Uczniowie klas VII-VIII  zapoznali się z metodami reagowania na negatywne zachowanie koleżanek i kolegów w stosunku do innych osób, kogo powiadomić w takich sytuacjach oraz jak rozwiązywać konflikty. Kolejnym tematem, który został poruszony na zajęciach była cyberprzemoc, cyberstalking, kradzież tożsamości oraz sposoby reagowania służb w przypadku ujawnienia przestępstwa cyberprzemocy. Poinformowano uczniów w jaki sposób udzielana jest pomoc ofierze takiego ataku. W zajęciach wzięło udział 64 uczniów.