Pomoc mieszkańcowi

W dniu 29.08.2022 roku około godziny 13.40  podczas  patrolu miejscowości Płochocin funkcjonariusze Straży Miejskiej zauważyli starszą kobietę (91 lat), która zaczepiała przechodniów. Była to osoba znana patrolowi, która zamieszkuje sama i w ramach działań własnych strażnik rejonowy monitoruje jej stan zdrowia i bytowy. Kobieta na widok patrolu oświadczyła iż sobie nie radzi i położy się na torach. Wobec powyższego powiadomiono Pogotowie Ratunkowe, jak również skontaktowano się z OPS Ożarów Mazowiecki oraz dzielnicowym z Komisariatu Policji Ożarów Mazowiecki.  Na miejsce przyjechała Załoga Pogotowia Ratunkowego oraz pracownik OPS. Po przebadaniu i rozmowie kobieta odmówiła przyjęcia jakiejkolwiek pomocy, jej stan psychiczny się ustabilizował, na tyle, że mogła pozostać w domu. Strażnik rejonowy nadal interesuje się losem kobiety i ją monitoruje, pozostaje również, w jej sprawie, w stałym kontakcie z przewodniczącym osiedla, OPS oraz dzielnicowym.