Pomoc mieszkańcom – współpraca z OSP

W dniu 11.01.2018 do Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie, według którego mieszkańcy jednego  z budynku komunalnego mieszczącego się w Broniszach wyczuwają nieprzyjemny zapach, który powoduje u nich bóle głowy, nudności oraz drażni oczy i gardła. Przybyły na miejsce patrol potwierdził mocno wyczuwalny zapach chloropodobny. Mieszkańcy wskazali miejsce skąd najbardziej wydzielają się opary – pomieszczenie w piwnicy zamknięte na klucz. Na miejsce wezwano do pomocy OSP Ożarów Mazowiecki celem otworzenia drzwi oraz sprawdzenia ewentualnego zagrożenia. Strażacy potwierdzili wysypanie na posadzce pomieszczenia białej substancji o zapachu chloru silnie drażniącej oczy i drogi oddechowe. Po przyjeździe JRG Błonie podjęto decyzję o zebraniu możliwie jak największej ilości proszku i przewentylowaniu pomieszczeń. Po około 1,5 godziny od rozpoczęcia intwerwencji mieszkańcy powrócili do swoich lokali.