„Pierwsza pomoc w plenerze”

Dnia 15.03.2019 r. w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego pzeprowadzili warsztaty na temat pierwszej pomocy. Podczas spotkania były poruszone kwestie: zwichnięcia i skręcenia stawów, złamania kończyn otwarte i zamknięte, optrywanie ran, algorytm postępowania w przypadku utraty przytomności oraz w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny.