„PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”

W dniu 04.06.2024 roku, w Przedszkolu Publicznym w Józefowie funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Ćwiczenia praktyczne tj. sprawdzanie oddechu, pozycja „boczna bezpieczna”, resuscytacja, miały na celu przekonanie uczestników, iż wykonanie tych czynności nie jest trudne. W zajęciach wzięło udział około 115 dzieci.