„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

W dniu 15.05.2023 r. w Przedszkolu Publicznym w Broniszach funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Ćwiczenia praktyczne tj. sprawdzanie oddechu, pozycja „boczna bezpieczna”, resuscytacja, miały na celu przekonanie uczestników, iż wykonanie tych czynności nie jest trudne. W zajęciach wzięło udział około 30 dzieci.