„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

IF

W dniu 15.11.2022 roku w Szkole Podstawowej w Święcicach funkcjonariuszka patrolu szkolnego przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, w klasach I – III. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, która nie oddycha. W czasie trwania spotkania dzieci nauczyły się algorytmu postępowania w takiej sytuacji oraz prawidłowego uciskania klatki piersiowej przeprowadzając resuscytację krążeniowo oddechową.