„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

W dniach 07.11. oraz 09.11.2022 roku w Szkole Podstawowej w Duchnicach funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, w klasach I. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, która nie oddycha. W czasie trwania spotkania dzieci nauczyły się algorytmu postępowania w takiej sytuacji oraz prawidłowego uciskania klatki piersiowej przeprowadzając resuscytację krążeniowo oddechową.