„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

W dniu 04.11.2022 roku w Przedszkolu Publicznym w Duchnicach funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, która nie oddycha. W czasie trwania spotkania dzieci nauczyły się algorytmu postępowania w takiej sytuacji oraz prawidłowego uciskania klatki piersiowej przeprowadzając resuscytację krążeniowo oddechową.