„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

W dniu 13.10.2022 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadził zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, która nie oddycha. W czasie trwania spotkania dzieci nauczyły się algorytmu postępowania w takiej sytuacji oraz prawidłowego uciskania klatki piersiowej przeprowadzając resuscytację krążeniowo oddechową.