„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

W dniu 11.02.2020 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, która nie oddycha. W czasie trwania spotkania dzieci nauczyły się algorytmu postępowania w takiej sytuacji oraz prawidłowego uciskania klatki piersiowej przeprowadzając resuscytację krążeniowo oddechową. Przedszkolaki nauczyły się numerów alarmowych oraz w jakiej sytuacji wezwać odpowiednią służbę. Zajęcia odbyły się w 9 grupach, łącznie wzięło w nich udział 94 dzieci.