„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

W dniach 30.09. i 07.10.2019 roku funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego, w związku z akcją bicia rekordu w resuscytacji przez uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem zajęć było przygotowanie dzieci do w/w akcji, były to ćwiczenia praktyczne. Wzięło w nich udział około 100 uczniów.