Nietrzeźwa matka

W dniu 29.11.2021 roku, do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, że w rejonie pawilonów przy ulicy Strażacka/Poznańska, znajduje się nietrzeźwa kobieta z dzieckiem. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie podjęli czynności w stosunku do kobiety, która miała trudność z zachowaniem równowagi.  Kobieta miała pod opieką 2,5 miesięczne dziecko w wózeczku. W trakcie interwencji była agresywna w stosunku do funkcjonariuszy, wykrzykiwała obraźliwe słowa, próbowała wyrwać im wózek. W stosunku do kobiety użyto środki przymusu bezpośredniego (siła fizyczna, kajdanki). W wózku dziecięcym ujawniono butelkę z alkoholem. Na miejsce wezwano patrol Policji, któremu przekazano ujętą kobietę. Na prośbę dyżurnego KP, strażnicy opiekowali się niemowlęciem (w komisariacie Policji) do czasu przybycia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.