Kierujący pojazdem bez uprawnień

W dniu 09.02.2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej z własnej inicjatywy podjęli działania wobec kierującej pojazdem, która naruszyła przepisy ruchu drogowego na ulicy Floriana w Ożarowie Mazowieckim. W czasie interwencji ustalono, iż kierująca nie posiadała w chwili kontroli uprawnień do kierowania pojazdami, w związku z ich cofnięciem. Na miejsce został wezwany patrol Policji, który przeprowadził czynności z kierującą, strażnicy za ujawnione wykroczenie nałożyli na osobę mandat karny kredytowany.