Festyn Sołecki

W dniu 23.06.2018 funkcjonariusze Straży Miejskiej wzięli udział w zabezpieczeniu Festynu Sołeckiego w Duchnicach. Przeprowadzili również krótkie szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz udostępnili dzieciom miasteczko ruchu drogowego.