Bójka

W dniu 14.05.2018 dyżurny Straży Miejskiej obserwując monitoring miejski zauważył dwóch mężczyzn bijących się w Parku Poniatowskiego. Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze.  Mimo iż  w tym czasie w parku przebywały inne osoby, przez dłuższy czas nikt nie reagował na zajście, ani poprzez wezwanie odpowiednich służb (Policja, Straż Miejska) czy też poprzez próbę rozdzielenia mężczyzn. Strażnicy pouczyli uczestników zdarzenia o ich prawach i obowiązkach, zapytali również czy potrzebują pomocy lekarskiej. Zajście zakończyło się niegroźnymi otarciami.