„Agresja i sposoby reagowania”

W dniu 11.03.2020 roku w Szkole Podstawowej w Święcicach funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat „Agresja i sposoby reagowania”.  Celem spotkania było uświadomienie uczniom, że agresja jest przejawem demoralizacji oraz, że za każdy czyn musimy brać odpowiedzialność.  Ponadto przedstawiono sposoby reagowania na zachowania agresywne oraz sposoby rozwiązywania konfliktu. W zajęciach wzięło udział 35 uczniów.