„Powitanie wakacji” w Duchnicach

W dniu 24.06.2017 funkcjonariusze Straży Miejskiej na placu rekreacyjnym w Duchnicach zabezpieczali pod kątem ładu i porządku publicznego imprezę „Powitanie wakacji”. Przeprowadzili również pogadankę dla najmłodszych dotyczącą zagrożeń w kontaktach ze zwierzętami oraz pokaz pierwszej pomocy, podczas którego dzieci mogły poćwiczyć resuscytację krążeniowo oddechową na fantomach.