Ujęcie dealera narkotyków

W dniu 10.10.2016 roku, do Straży Miejskiej, wpłynęło zgłoszenie, dotyczące grupy głośno zachowujących się osób na klatce schodowej jednego z budynków wielorodzinnych. Przybyli na miejsce strażnicy, zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie się jednego z mężczyzn. W toku dalszych czynności ustalono, iż posiadał on znaczne ilości narkotyków. Mężczyznę przekazano Policji; dwie osoby zostały odebrane przez wezwanych na miejsce zdarzenia rodziców.