„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

W dniu 10.02.2017 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ołtarzewie funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Dzieci przypomniały sobie numery alarmowe oraz w jakiej sytuacji, którą ze służb prosić o pomoc. Najistotniejszym elementem zajęć była nauka uczniów udzielania pierwszej pomocy w sytuacji gdy osoba jest nieprzytomna i oddycha, oraz gdy jest nieprzytomna i nie oddycha. Dzieci podczas ćwiczeń praktycznych nauczyły się układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, oraz przeprowadzały resuscytację krążeniowo oddechową na fantomie.