Archiwum kategorii: Informacje

Zmiana organizacji ruchu 1-3.11.2019

W związku z nadchodzącym Świętem Zmarłych zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie Cmentarza w Ołtarzewie. Dla poprawy komunikacji w dniach od 01.11 do 03.11.2019 r. zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Parkowej od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Umiastowską. Wyłączenie nie dotyczy linii autobusowej 713 i innych pojazdów zbiorowego transportu publicznego. Odwiedzających groby prosimy o pozostawienie samochodów w miejscach wyznaczonych do parkowania.

Udostępniony będzie również parking na ternie Strzelnicy U27 (wjazd od strony ul. Umiastowskiej), gdzie nad porządkiem czuwać będą harcerze oraz parking na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy (wjazd od strony ul. Lipowej). Prosimy nie zastawiać chodników samochodami pamiętając o pieszych zwłaszcza w ul. Parkowej. Samochody można także zostawić po jednej stronie drogi wzdłuż ulicy J. Kilińskiego i przy Wyższym Seminarium Duchownym.  Nad bezpieczeństwem czuwać będą dodatkowe patrole Straży Miejskiej i Policji.

Wyróżnienie dla Komendanta

Decyzją numer 4/K/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Komendanta Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Stanisława Rdesta Brązowym Medalem za zasługi dla Policji.

Wręczenie medalu miało miejsce 19 lipca 2019 roku podczas obchodów Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach. Odznaczenie wręczył Zastępca Komendanta Stołecznego Policji młodszy inspektor Marek Chodakowski.