ZGŁOŚ INTERWENCJĘ

Interwencje można zgłaszać pod numer alarmowy
986 lub 22 721 26 51


SMS dla osób głuchoniemych: 609 918 970
(numer jest również przeznaczony dla pasażerów komunikacji      zbiorowej)


Można też użyć poniższego formularza zgłoszeniowego.