GPZOP

Na terenie Gminy funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów problemowych (GPZOP). W punktach tych mieszkańcy mogą oddać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • odpady ulegające biodegradacji (zielone)
 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • szkło
 • opakowania wielomateriałowe (tetra pak)
 • odpady biodegradowalne
 • odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte świetlówki i inne odpady zawierające rtęć
 • chemikalia (resztki farb, lakierów, zużyte oleje, środki ochrony roślin i opakowania po nich itp.)
 • przepracowane oleje,
 • zużyte opony
 • odpady remontowe
 • popioły

lokalizacjaAdresy GPZOP:

ul. Umiastowska 41E, Umiastów

 • w okresie marzec – październik:

wtorek – piątek  11.00 – 19.00, sobota 8.00 – 16.00

 • w okresie listopad – luty:

wtorek – piątek 9.00 – 17.00, sobota 8.00 – 16.00

ul. Leśna 1, Wolica (teren oczyszczalni ścieków Gea-Nova)

 • czynne w drugi piątek (godz. 9.00 – 19.00) i sobotę        (godz. 09.00 – 15.00) miesiąca

W przypadku, gdy w dniu otwarcia punktu wypada dzień wolny od pracy punkt będzie nieczynny.

Odpady dostarczone przez mieszkańca Gminy będą przyjmowane w GPZOP po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie Gminy (np. dowód osobisty i potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady) lub odpowiedniego zaświadczenia wystawionego mieszkańcowi przez pracownika Urzędu Miejskiego potwierdzającego fakt bycia mieszkańcem Gminy.