Zgłoś interwencję

Interwencje  można zgłaszać pod numer alarmowy 986 lub 22 721 26 51


SMS dla osób głuchoniemych: 609 918 970 (numer jest również przeznaczony dla pasażerów komunikacji zbiorowej)


 

W treści wiadomości należy wpisać:

– miejsce zdarzenia,

– rodzaj zauważonej nieprawidłowości,

– imię, nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej.

 

Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych.

Art. 66 kodeksu wykroczeń