Osoby głuchonieme


RTEmagicC_logo.png 609 918 970

Osoby niesłyszące mogą zgłaszać interwencje za pomocą usługi SMS

 

W treści wiadomości należy wpisać:

1)  miejsce zdarzenia,

2)  rodzaj zauważonej nieprawidłowości,

3)  imię, nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej.