Osoby głuchonieme


RTEmagicC_logo.png 609 918 970

Osoby niesłyszące mogą zgłaszać interwencje za pomocą usługi SMS

 

W treści wiadomości należy wpisać:

– miejsce zdarzenia,

– rodzaj zauważonej nieprawidłowości,

– imię, nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej.

 

Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych.

Art. 66 kodeksu wykroczeń